Regulamin

Strona www.alldatarecovery.pl jest prowadzona przez firmę Megaserwis S.C. i opisuje usługi jakie oferujemy, naszym klientom, w zakresie odzyskiwania danych.

Wszystkie zamieszczone w serwisie www.alldatarecovery.pl treści są chronione prawem autorskim. Zezwalamy na ich kopiowanie wyłącznie pod warunkiem otrzymania od All Data Recovery pisemnej zgody i umieszczenia podpisu pod artykułem „ Artykuł pochodzi ze strony www.alldatarecovery.pl ”. All Data Recovery zezwala na kopiowanie treści serwisu do celów prywatnych bez umieszczania ich w internecie.

Jakiekolwiek wykorzystanie tych treści w celach zarobkowych jest zabronione, chyba że zostanie to ustalone z All Data Recovery.

Prawa autorskie i znaki towarowe.

Wszystkie użyte w serwisie znaki towarowe i nazwy firm są własnością odpowiednich firm i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Wysyłki nośników do analizy.

Nośniki (dyski, Pendrive, karty pamięci i inne) należy wysyłać na adres All Data Recovery, 02-201 Warszawa, ul. Opaczewska 43/8

Do wysyłki należy dołączyć pisemny opis usterki, sytuacji w jakiej doszło do utraty danych oraz określić które dane są priorytetowe. Do przesyłki należy również dołączyć adres zwrotny oraz telefon kontaktowy i Inne , uznane przez zleceniodawcę za ważne, informacje.

Informacje dodatkowe

Informujemy, że w procesie analizy nośnika i odzyskiwania danych może zajść konieczność otwarcia nośnika (uszkodzenia obudowy) co może powodować utratę gwarancji.

All Data Recovery nie gwarantuje powodzenia usługi polegającej na odzyskiwaniu danych. W niektórych przypadkach dane mogą być niekompletne.

All Data Recovery nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostarczony nośnik oraz dane na nim zawarte.

All Data Recovery przystępuje do analizy nośnika po wypełnieniu ankiety i podpisaniu umowy przez zlecającego usługę.

All Data Recovery nie pobiera opłat za analizę nośnika, oraz w większości przypadków za usługę, której nie uda się wykonać. Może się zdarzyć, że do odzyskania danych będą potrzebne części lub skonstruowanie narzędzia co będzie skutkowało, że klient poniesie opłatę manipulacyjną w wysokości od 100 do 1500 zł netto ( +23%VAT). W takiej sytuacji All Data Recovery zobowiązuje się poinformować klienta o tym fakcie przed rozpoczęciem procesu odzyskiwania danych.