Odzyskiwanie danych z dysku twardego sprowadza się do 3 zasadniczych czynności

1. Diagnozy uszkodzenia

2. Uruchomienia dysku twardego w laboratorium

3. Skopiowanie danych na sprawny nośnik.

Uszkodzenia jakie występują w dyskach twardych można podzielić na 3 grupy

1. Uszkodzenia elektroniki. W tym przypadku naprawa polega na wymianie odpowiednich elementów, układów scalonych czy zabezpieczeń oraz na zaprogramowaniu układów tak aby współpracowały z mechanizmem wewnątrz dysku. Uszkodzenia elektroniki dysku są jednym z mniej kosztownych procedur i w 99% jest zakończone powodzeniem.

2. Uszkodzenia logiczne. Do najczęstszych przypadków należą: sformatowanie dysku czy usunięcie pliku lub katalogu. Czasem zdarzają się przypadki utraty danych spowodowane zawirusowaniem komputera lub uszkodzeniem obszaru serwisowego dysku. Odzyskiwanie danych z dysku w takim przypadku również należy do mniej kosztownych i w 96% kończy się sukcesem. Wyjątkiem może być nadpisanie sektorów przez inne dane i z tego względu należy jak najszybciej wyłączyć komputer aby nie dopuścić do zjawiska nadpisywania danych chociażby przez system.

3. Uszkodzenia fizyczne – mechaniczne. Są to awarie powstałe np. w wyniku upadku lub zamęczenia materiały z którego jest wykonana głowica czy silnik dysku. Naprawa tych uszkodzeń jest bardziej złożona od poprzednich i wiąże się z większymi opłatami. Czas potrzebny na usunięcie awarii mechanicznych jest również dłuższy. Odzyskiwanie danych z uszkodzonego mechanicznie dysku   kończą się powodzeniam w 90%. Do najcięższych przypadków należą uszkodzenia struktury talerzy dysków.

4. Uszkodzenia złożone. Powstają np w wyniku zalania upadku lub spalenia dysku. Powodują one często uszkodzenia elektroniki oraz mechaniki dysku. Zdarzają się bardzo rzadko i należą do najbardziej pracochłonnej i kosztownej grupy uszkodzeń.

Jeśli coś złego dzieje się z twoim dyskiem . Wydaje on niepokojące odgłosy (jak klikanie, piszczenie, chrobotanie) Jak najszybciej wyłącz komputer i nie powoduj dodatkowych strat.